เชื่อแบบเอลียาห์

Intimacy Friday 18 May 2018 
“เอลียาห์ก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนอย่างเรา ท่านอธิษฐานอย่างจริงจังขอไม่ให้ฝนตก และฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินถึงสามปีกับหกเดือน และเมื่อท่านอธิษฐานขออีกครั้งหนึ่ง สวรรค์ก็ให้ฝน และแผ่นดินก็ผลิตพืชผลของมัน”
‭‭ยากอบ‬ ‭5:17-18‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ตัวอย่างของเอลียาห์ ทำให้เราเห็นว่าพระบิดาเรียกคนธรรมดาและใช้คนธรรมดาในการทำงานของพระองค์ ท่าน อธิษฐานอย่างจริงจัง ให้ฝนไม่ตกและให้ฝนตกในเวลาที่ท่าน อธิษฐาน
 
+ คำอธิษฐานยิ่งใหญ่มากกว่า สิ่งที่เราคาดคิดนัก และเป็นสิ่งที่คนธรรมดาอย่างเราจะสามารถทำให้สิ่งไม่ธรรมดาเกิดขึ้นได้
 
+ เมื่อพระบิดาเรียกเรามาแล้ว ให้คำอธิษฐานจะทำกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยเช่นกัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.