เจ้าอย่าทำรูปพระด้วยเงินไว้สำหรับบูชาเทียมเท่ากับเรา

“เจ้าอย่าทำรูปพระด้วยเงินไว้สำหรับบูชาเทียมเท่ากับเรา หรือทำรูปพระด้วยทองคำสำหรับตัว”
‭‭หนังสืออพยพ‬ ‭20:23‬ ‭KJV‬‬
https://bible.com/175/exo.20.23.kjv

พระบิดาบอกเราไม่ให้มีรูปเคารพใดๆ. ในการเดินติดตาม พระเจ้า รูปเคารพ มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่หัวใจ หลัก คือ สิ่งใดๆ ก็เราเคารพบูชา วางใจ มากกว่าพระองค์

เราต้องรักษาใจอยู่เสมอ และสำรวจใจ ไม่ให้ รูปเคารพ เหล่านี้ เข้ามาในชีวิต

ขอพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวในชีวิต ไม่มีพระอื่นใด และรักษาจิตวิญญาณให้อยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์เสมอ

Leave a Comment

Your email address will not be published.