เจ้ามีพี่ชายคืออาโรนคนเลวีไม่ใช่หรือ?

พระยาห์เวห์จึงกริ้วโมเสส แล้วตรัสว่า “เจ้ามีพี่ชายคืออาโรนคนเลวีไม่ใช่หรือ? เรารู้แล้วว่าเขาเป็นคนพูดเก่ง และดูสิ บัดนี้เขากำลังเดินทางมาพบเจ้า เมื่อเขาเห็นเจ้า เขาจะดีใจ  อพย 4 : 13-14
หลายครั้งที่เราอาจทำให้พระเจ้า พระบิดาของเรา รู้สึกโกรธ เพราะความบาปของเราเอง หรือแม้แต่การขาดความเชื่อ ก็ตาม แม้ว่าพระองค์ย้ำเตือนเราผ่านพระวจนะอย่างชัดเจนแล้ว ก็ตาม
ที่สำคัญกว่านั้น พระองค์รู้สึกโกรธแต่ก็ไม่ได้ลงโทษเรา เพราะพระองค์รักเรา และเราไม่ได้ตั้งใจที่จะล้มลงในบาป แบบนั้น พระองค์ก็มีทางออก และวิธีช่วยให้เราเสมอ ดัง โมเสสที่ท่านมองว่าเป็นคนพูดไม่เก่ง พระองค์จึงส่งอาโรนที่ชำนาญกว่ามาช่วย
เราเอง มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่เป็นพระเจ้าอยู่ในเรา เราจะไม่ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นหรือ ขอให้เราเองได้พึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระองค์ด้วยสุดใจ อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.