เจ้าจะเห็นหน้าของเราไม่ได้ เพราะมนุษย์เห็นหน้าเราแล้วจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้

20พระองค์จึงตรัสว่า “เจ้าจะเห็นหน้าของเราไม่ได้ เพราะมนุษย์เห็นหน้าเราแล้วจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้” 21พระยาห์เวห์ตรัสอีกว่า “ดูสิ มีที่แห่งหนึ่งอยู่ใกล้เรา เจ้าจงไปยืนอยู่บนศิลานั้น 22แล้วขณะเมื่อพระสิริของเรากำลังผ่านไป เราจะซ่อนเจ้าไว้ในซอกหิน และจะบังเจ้าไว้ด้วยมือเราจนกว่าเราจะผ่านไป อพย 33 : 20-22

โมเสส เห็นพระสิริของพระเจ้า ที่ผ่านท่านไป เพราะไม่สามารถมองหน้าพระเจ้าได้ เพียงแค่การได้เห็นพระสิริผ่านไปนั้น ก็ทำให้ท่าน มีพระสิริพระเจ้าติดตัวท่าน จนท่านต้องเอาผ้ามาปิดหน้า เพราะพระสิริได้มาถึงชีวิตของท่านและต้วท่านก็ได้ทอแสงพระสิริของพระองค์

เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเมื่อเราจะได้สัมผัสและเห็นพระสิริของพระองค์ทอแสงมาถึงชีวิตเรา เมื่อเรามีชีวิตที่แสวงหาพระเจ้า ใกล้ชิดพระองค์ นมัสการ อยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ ยิ่งเราใช้เวลากับพระองค์ มาก เราก็จะสัมผัสพระทัยพระองค์ เมื่อเราได้นมัสการพระองค์ เราจะสัมผัสพระสิริของพระองค์ เราต้องเชื่อเช่นนั้น และมีประสบการณ์อย่างที่โมเสสได้มีประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.