เจ้าจงถือไม้เท้านี้ไว้ในมือของเจ้า สำหรับทำหมายสำคัญ

เจ้าจงถือไม้เท้านี้ไว้ในมือของเจ้า สำหรับทำหมายสำคัญ” อพย 4 : 17
พระเจ้าให้ไม้เท้าโมเสสไว้เพื่อทำหมายสำคัญต่อหน้า ฟาโรห์  และเราเองก็เช่นกัน พระองค์ประทานฤทธิ์เดชผ่านมืออันแสนธรรมดาของเรา เพราะพระสัญญาแล้วว่าเราจะมีพระวิญญาณ อยู่ด้วยกับเรา และช่วยเรา ให้ทำพันธกิจของพระเยซูคริสต์ให้สำเร็จ
มือที่ดูเหมือนไม่มีอะไรนั้น แฝงด้วยฤทธานุภาพที่ยิ่งใหญ่ เมื่อเรามีความเชื่อ เราจะใช้มันอย่างเกิดผล อัศจรรย์ เพื่อพระนามของพระองค์ อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.