เจ้าจงตั้ง‍ชื่อเขาว่า อิส‌อัค เราจะสถาปนาพันธ‌สัญญาของเราไว้กับเขา

พระ‍เจ้าตรัสว่า “ที่แน่นั้น คือซา‌ราห์ภรรยาของเจ้าจะคลอด‍บุตร‍ชายคนหนึ่งให้เจ้า และเจ้าจงตั้ง‍ชื่อเขาว่า อิส‌อัค เราจะสถาปนาพันธ‌สัญญาของเราไว้กับเขา เป็นพันธ‌สัญญานิ‌รันดร์แก่เชื้อ‍สายของเขาซึ่งจะตามเขามา
ปฐมกาล 17:19 THSV11
อับราฮัม ยังเข้าใจว่า เป็นอิชามเอล ที่จะเป็นเชื้อสายตามที่ พระเจ้าได้บอกไว้ก่อนนี้ เพราะท่านไม่คิดว่า อายุท่านจะสามารถมีบุตรได้อีก และสายตาท่านก็เห็นผู้จะเป็นเชื้อสายอยู่แล้ว แต่พระเจ้าทำในสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ ในเวลาต่อมา
พระเจ้าทำกิจที่ยิ่งใหญ่เสมอในชีวิตของเรา มันมากกว่าที่สายตาธรรมดาอย่างเรา จะเชื่อหรือเห็นได้. พระเจ้าทำสิ่งใหม่ๆ สิ่งอัศจรรย์แก่ชีวิตของเรา เมื่อพระองค์พูด จงไวที่จะฟัง

Leave a Comment

Your email address will not be published.