เข้าลี้ภัยอยู่ในพระยาห์เวห์ ก็ดีกว่า วางใจในมนุษย์

8เข้าลี้ภัยอยู่ในพระยาห์เวห์ ก็ดีกว่า
วางใจในมนุษย์
9เข้าลี้ภัยอยู่ในพระยาห์เวห์ ก็ดีกว่า
วางใจในเจ้านาย สดุดี 118 : 8-9

พระเจ้า พระบิดายาเวห์ เป็นที่ลี้ภัยเดียวที่ ทำให้วิญญาณจิตของเราปลอดภัยจาก ภัยอันตรายทั้งปวง
เราวางใจได้ ในหนทางที่พระองค์เป็นผู้ที่นำหน้าชีวิตของเรา ให้ดำเนินตามพระประสงค์อันดีเลิศที่พระองค์ได้มอบไว้ให้แก่เรา

เมื่อเราเผชิญอุปสรรค ต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของพระประสงค์อันดีเลิศ พระองค์ก็ยังมีที่ให้เราลี้ภัย

การลี้ภัย คือการเข้าสู่อ้อมแขน อ้อมกอดของพระองค์ ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็น คนที่คอยปกป้อง ปลอบประโลมใจ และคอยผยุงชีวิต และวิญญาณจิตของเราเอาไว้

เราสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากแค่ไหน เราก็จะรับรู้และมีประสบการณ์ดังกล่าวได้มากเท่านั้น ทั้งสิ้นจึงขึ้นอยู่กับชีวิตเรากับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแท้จริง

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.