อิสราเอลเห็นกิจการใหญ่ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำแก่คนอียิปต์

อิสราเอลเห็นกิจการใหญ่ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำแก่คนอียิปต์ พลไพร่นั้นก็เกรงกลัวพระเยโฮวาห์ เขาทั้งหลายเชื่อถือพระเยโฮวาห์และเชื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ด้วย
หนังสืออพยพ 14:31 KJV
https://bible.com/bible/175/exo.14.31.KJV

ชนชาติอิสราเอลเห็นในสิ่งที่ พระเจ้าได้บอกและพระองค์ได้ทำให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ แต่สิ่งที่ตามมาคือพวกเขาเกรงกลัวพระองค์ คือยำเกรงพระองค์ ซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่พระเจ้าได้บอกเรานั่นคือ ให้เราเริ่มต้นยำเกรงพระเจ้าก่อน เพราะพระองค์จะเป็นผู้ที่ประทานปัญญาแก่เรา

อิสราเอลไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามาก่อน ทำให้พวกเขายังไม่รู้ว่าพระเจ้าที่เขาเชื่อ รักพวกเขามากเพียงไร แต่เราทั้งหลายได้สัมผัสความรักของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมจึงได้แสดงออกมาเป็นความถ่อมใจ และยำเกรงพระองค์

เพราะพระองค์สมควรรับการสรรเสริญนิจนิรันดร์

Leave a Comment

Your email address will not be published.