อาโรนพี่ชายของเจ้าจะเป็นผู้เผยพระวจนะของเจ้า

1พระยาห์เวห์จึงตรัสกับโมเสสว่า “ดูสิ เราตั้งเจ้าไว้เป็นดังพระเจ้าต่อฟาโรห์ และอาโรนพี่ชายของเจ้าจะเป็นผู้เผยพระวจนะของเจ้า  อพย7:1
แม้ว่า พระเจ้าจะบอก จะย้ำ วิธีการ แนวทาง ทิศทางแก่เรา แต่เราก็อาจจะเกิดความไม่มั่นใจ หรือกังวล หรือขาดความเชื่อในบางเวลา พระเจ้ารักเรามากและรู้จักเราดี ก็ยังมีเมตตา ช่วยเราด้วยวิธีการอื่น ๆ อีก เพื่อจะให้เราได้ดำเนินตามพระทัยของพระองค์ได้อย่างดี
ขอบคุณพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.