อาโรนก็วางมานานั้นลงหน้าหีบแห่งสักขีพยาน

อาโรนก็วางมานานั้นลงหน้าหีบแห่งสักขีพยาน เพื่อรักษาไว้ตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสส อพย 16:34

ในชีวิตคริสเตียนของเรานั้น มีสิ่งใดบ้าง ที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ระลึกถึง ทำให้เราได้ขอบพระคุณพระเจ้าในความเมตตาของพระองค์ ที่มีให้แก่ชีวิตของเรา อาจเป็นพระพรที่พระองค์ช่วยกู้ชีวิต หรือเป็นเหตุการณ์ที่พระองค์นำมาเพื่อปลดปล่อยเราในบางสถานการณ์

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ย้ำเตือนใจเราเสมอ เมื่อเราได้มองย้อนกลับไป ว่าพระเจ้าที่รักเรามากมาย ได้ประทานสิ่งดีมากมายนั้นไว้ให้แก่เราทั้งหลาย ผ่านเหตุการณ์ มากมายในชีวิต ขอบพระคุณพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.