อาจารย์เปาโลเป็นแบบอย่างในการปรนนิบัติพระเจ้า อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง

intimacy Sunday 3 February 2019
1สิบสี่ปีต่อมา ข้าพเจ้ากับบารนาบัสได้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มอีกและพาทิตัสไปด้วย 2ข้าพเจ้าขึ้นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้เล่าข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างชาติให้พวกเขาฟัง (แต่ได้เล่าให้คนสำคัญบางคนฟังเป็นส่วนตัว) เกรงว่าข้าพเจ้าอาจจะวิ่งแข่งหรือวิ่งอย่างไร้ประโยชน์     กท.2:1-2
  • อาจารย์เปาโลเป็นแบบอย่างในการปรนนิบัติพระเจ้า อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ท่านทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ในการประกาศข่าวประเสริฐในทุกที่ที่ท่านไป
  • อาจารย์ได้นำทีมงานติดตามท่านไปเพื่อปรนนิบัติและเสริมสร้างพี่น้องในคริสตจักรต่าง  ๆด้วย เป็นการสร้างชีวิตคนได้เป็นอย่างดี
  • พระเจ้าเจาะจงใช้อาจารย์เปาโลในการประกาศแก่คนต่างชาติ และท่านทำอย่างสุดกำลัง
  • พระเจ้าให้อะไร สิ่งใดแก่เรารับผิดชอบ ให้เราทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ที่สุด และถวายเกียรติทั้งหมดแด่พระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.