อาจารย์เปาโลกระตือรือร้นที่จะปรนนิบัติพระเจ้าและประกาศข่าวประเสริฐ

Intimacy Saturday 2 February 2019
กท.1:18-24
  • อาจารย์เปาโลกระตือรือร้นที่จะปรนนิบัติพระเจ้าและประกาศข่าวประเสริฐของ พระเยซูคริสต์ และท่านได้เดินทางเพื่อทำพระราชกิจของพระองค์
  • เวลาเพียงไม่นานอาจารย์เปาโลได้เดินทางและ ผู้เชื่อหลายคนมิได้รู้จักท่าน  แต่รู้ว่าท่านเคยเป็นผู้ข่มเหง และคำสรรเสริญพระเจ้าก็เกิดขึ้น
  • ชีวิตที่รับการเปลี่ยนแปลง ก็สามารถเป็นพรต่อคนได้จำนวนมาก พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่นำการเปลี่ยนแปลงมาถึงชีวิตเรา และเราเองก็จะไม่เป็นเหมือนเดิม

Leave a Comment

Your email address will not be published.