อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย ท่านเชื่อในพระเจ้า จงเชื่อในพระเยซูคริสต์ด้วย

John 14:1-3 “อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย ท่านเชื่อในพระเจ้า จงเชื่อในเราด้วย

ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีคฤหาสน์หลายแห่ง ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว เราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลาย

และถ้าเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้วย

ความวิตก หลายครั้งเกิดจากสิ่งที่ สายตามองเห็นอยู่ตรงหน้า หรือ อดีตที่เราเคยจดจำ ในความวิตกนั้นๆ ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกในลักษณะเดียว

แต่ในพระเจ้า มีความเชื่อ และความเชื่อ จะนำมาซึ่งความสำเร็จ เชื่อในพระคริสต์ ผู้ไถ่นิจ นิรันดร จะนำการอวยพรมาถึง เราทั้งหลาย

พระเยซู ไปสวรรค์ เพื่อตระเตรียมสถานที่ให้เรา เรียบร้อยแล้ว แล้วเราจะกังวล บนโลกนี้ อีกไปทำไม

ความวางใจ และความมั่นใจในพระเยซู จะทำให้ เรามีชัยเหนือการงานบนโลกนี้

วันนี้ พระเยซู ยังคงอธิษฐานวิงวอนเผื่อเราอยู่ตลอดเวลา เรามีแรงหนุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล แล้วเราจะกังวล กับสิ่งใดอีกเล่า

ขอบพระคุณพระเจ้่า สรรเสริญ พระเจ้า พระบิดา ยาเวห์

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.