อย่าให้เรายำเกรงพระบิดาแต่ภายนอก

และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เพราะชนชาตินี้เข้ามาใกล้เราด้วยปากของเขา และให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขา แต่เขาให้จิตใจของเขาห่างไกลจากเรา เขายำเกรงเราเพียงแต่เหมือนเป็นข้อบังคับของมนุษย์ที่สอนกันมา อสย 29:13

คำตักเตือนจากพระยาเวห์ แม้ว่าเรารับรู้ถึงความรักมั่นคงของพระบิดาของเรา พระยาเวห์ ว่าท่านรักเรามากอย่างไม่มีเงื่อนไขใด ๆ แต่แน่นอนว่า การตักเตือนและการตีสอน นั้นก็อยู่ในกระบวนการแห่งความรักที่ท่านมีให้แก่เราด้วย พระยาเวห์ตำหนิ การกระทำของอิสราเอล ที่เราต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเราเองจะไม่พลาด และทำให้ พระทัยของพระยาเวห์ พระบิดาของเราหม่นหมองไป

1. คำพูดที่ออกมาจากปาก ต้องออกมาจากใจที่ถูกต้องกับพระยาเวห์
2. จิตใจ และจิตวิญญาณของเราต้องใกล้ชิด ติดสนิทพระวิญญาณอยู่เสมอ
3. มีความยำเกรงพระยาเวห์ด้วยหัวใจที่แสดงออกมาจากท่าทีภายในที่ถูกต้อง
4. จงให้พระวจนะเป็นจริงในชีวิตด้วยท่าทีที่ถ่อมใจ และนบนอบ อยู่เสมอ

ขอให้ คำสดุดี พระเกรียรติ พระสิริ และฤทธานุภาพ เป็นของพระยาเวห์ สืบ ๆ ไป เป็นนิต อาเมน
การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.