อย่าให้มครล่อลวงด้วยคำพูดที่เหลวไหล

Intimacy Monday 12 November 2018
“อย่าให้ใครล่อลวงท่านทั้งหลายด้วยคำพูดที่เหลวไหล เพราะสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้พระพิโรธของพระเจ้าจึงมาถึงพวกที่ไม่เชื่อฟัง”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭5:6‬ ‭THSV11‬‬
 
+ คำพูดที่ไม่ได้อยู่ในพระพระวจนะ หรือเป็นคำพูดที่เป็นปฎิปักษ์ต่อพระวจนะ จะทำให้พระเจ้าโกรธ เสียพระทัยและจะส่งผลที่ผู้พูด  เพราะคำพูดเหล่านี้จะไปทำร้ายผู้เชื่อและคริสตจักรของพระองค์
ผู้ที่ไม่เชื่อฟังคำตักเตือนในเรื่องคำพูด ก็จะถูกพระเจ้าจัดการ
 
+ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยุให้ทุกคำพูดมาจากพระวจนะของพระองค์ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.