อย่าเป็นเหมือนเดมาส ที่หลงรักโลก!!

” เพราะว่าเดมาส หลงรักโลกนี้ และทิ้งข้าพเจ้าไปยังเมืองเธสะโลนิกาแล้ว ” 2 ทธ 4 : 10

การเดินในฝ่ายวิญญาณ เป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจอยู่เสมอ เพราะเป็นการเดินที่สวนกระแสของโลกนี้

ดังนั้น เราจึงต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามานำหน้า และครอบครองเหนือเนื้อหนังอยู่เสมอ และต้องตระหนักถึงการถูกล่อลวงจากมาร ซาตานที่จะคอยดึงเราออกจากทางชอบธรรมอยู่ตลอดเวลา

จงควบคุมตัวเอง จงระวังระไวให้ดี ศัตรูของพวกท่านคือมาร ดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ 1 ปต 5:8

การดำเนินชีวิตเพื่อไม่ให้รักโลก

1. พึ่งพาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาครอบครองวิญญาณจิตของเราเสมอ
2. อธิษฐานขอการปกป้อง อุดรอยรั่ว ในชีวิตไม่ให้มีช่องให้มารซาตานเข้ามาได้
3. ไวในการตอบสนอง คำตักเตือน ของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอ
4. กลับใจใหม่อย่างรวเร็วเมื่อทำผิดบาป
5. รับการปกคลุม ชี้แนะ จากผู้เลี้ยง ผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่อง

ทุกคนมีโอกาสล้มลงได้เสมอ ถ้าไม่ระมัดระวังชีวิต เราต้องให้พระวิญญาณช่วยนำหน้า และปกคลุมเราอย่างมาก รวมถึงการผูกพันตัวในคริสตจักรเพื่อรับการ แนะนำ เตือนสติและหนุนใจ กันและกัน จะทำให้เรารักษาความเข็มแข็ง และใจที่ร้อนรน ในฝ่ายวิญญาณได้

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.