อย่าเป็นมิตรกับโลก

Intimacy Sunday 29 April 2018 
“คนไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า ท่านทั้งหลายรู้ว่าการเป็นมิตรกับโลกนั้นคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าไม่ใช่หรือ? เพราะฉะนั้น ใครก็ตามที่ต้องการเป็นมิตรกับโลก ก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้า”
‭‭ยากอบ‬ ‭4:4‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เพราะความบาป ทำให้มนุษย์ตั้งตนเป็นศัตรูกับพระเจ้า และโลกนี้ก้เป็นที่อยู่ของศัตรูของพระเจ้า ดังนั้น การเป็นมิตรกับโลก ก็คือการเป็นศัตรูกับพระเจ้า 
 
+  ตัองสำรวจชีวิตของเราว่า เป็นมิตรกับโลกมากแค่ไหน เรายังต้องต่อสู้อยู่แต่การต่อสู้นี้ เราต้องให้พระวิญญาณช่วยเรา ให้เราผ่านการตัดสินใจที่จะไม่เป็นมิตรกับโลก.  “ เพราะเรายังอยู่ในโลกแต่เราจะไม่เป็นของโลก “

Leave a Comment

Your email address will not be published.