อย่าสาบาน

Intimacy Monday 14 May 2018 
“พี่น้องของข้าพเจ้า ที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดก็คือ อย่าสาบาน ไม่ว่าจะทำโดยอ้างสวรรค์หรือโลกหรืออ้างคำสาบานอื่นใดก็ตาม ถ้าใช่ก็จงบอกว่าใช่ ถ้าไม่ใช่ก็จงบอกว่าไม่ใช่ เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ถูกพิพากษา”
‭‭ยากอบ‬ ‭5:12‬ ‭THSV11‬‬
 
+ คำพูดเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งต่างๆที่จะตามมา เรามีคำพูดที่มีสิทธิอำนาจมาก ถ้าเรากล่าวคำแง่ลบ มันก็จะเกิดขึ้นได้ 
 
+ พระวจนะให้เรากล่าวตามความเป็นจริง ว่า ใช่ หรือไม่ใช่ เพื่อจะได้ถูกต้องและเป็นจริงตามนั้น 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.