อย่าสบประมาท นินทาหรือพูดให้ร้ายผู้รับใช้พระเจ้า!!

อย่าสบประมาทผู้รับใช้พระเจ้า

แต่ถ้าพระเยโฮวาห์บันดาลอะไรใหม่เกิดขึ้นและแผ่นธรณีอ้าปากกลืนคนเหล่านี้เข้าไปพร้อมกับข้าวของทั้งหมดของเขา และเขาทั้งหลายลงไปสู่แดนคนตายทั้งเป็น ท่านทั้งหลายจงทราบเถิดว่า คนเหล่านี้ได้สบประมาทพระเยโฮวาห์”
กันดารวิถี 16:30

พระเจ้าได้ลงโทษอิสราเอลบางกลุ่มที่ ต่อต้านและตำหนิโมเสส ซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าได้เลือกมาเพื่อนำชนชาติอิสราเอลออกจาอียิปต์ไปยังแผ่นดินคานาอัน

พระองค์นำให้พวกเขาพบจุดจบถึงความตาย ทั้งตัวพวกเขาเองและครอบครัวทั้งหมด บทเรียนนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญที่พระเจ้าให้เกียรติผู้รับใช้พระเจ้า เสมอ และเป็นส่วนที่พระองค์จะเป็นผู้ที่พิพากษาการกระทำของผู้ที่ไม่ให้เกียรติผู้รับใช้พระเจ้า

เราทั้งหลายถูกเลือกมาและเรามีหลายบทบาทที่พระองค์ให้แก่เรา หนึ่งในนั้นคือการที่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้า และเราได้สิทธิ์เดียวกันอย่างที่พระองค์เลือกผู้รับใช้อย่างเจาะจงในพันธสัญญาเดิม

เราจึงต้องมั่นใจในการเรียกของพระองค์ และไม่ตอบโต้ต่อคนที่ ดูหมิ่น เอาเปรียบ เหยียดหยาม เรา เพราะพระเจ้าจะเป็นผู้จัดการ อย่างที่พระองค์ได้ทำให้เราเห็นแล้วในพระวจนะของพระองค์
ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.