อย่าฉ้อโกงคนอื่น

Intimacy Tuesday 8 May 2018 
“นี่แน่ะ ค่าจ้างของคนเหล่านั้นที่เกี่ยวข้าวในนาของพวกท่านที่ท่านฉ้อโกงไว้นั้นก็ฟ้องร้องขึ้น และเสียงร้องทุกข์ของคนงานเหล่านั้นที่เกี่ยวข้าวก็ดังไปถึงพระกรรณ ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจอมทัพแล้ว ท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างฟุ่มเฟือยและปล่อยตัว ทั้งยังบำรุงบำเรอจิตใจของท่านไว้เพื่อรอวันถูกฆ่า พวกท่านตัดสินลงโทษและฆ่าคนชอบธรรม และเขาก็ไม่ได้ต่อต้านท่าน”
‭‭ยากอบ‬ ‭5:4-6‬ ‭THSV11‬‬
 
+ คนที่มั่งมีและยังฉ้อโกงคนอื่น นั้นพระะบิดาก็ไม่พอพระทัยพระองค์ และแน่นอนว่าการพิพากษาจะมาถึงเป็นแน่ 
+ เราต้องตระหนักในความซื่อสัตย์ต่อพระบิดาและต่อมนุษย์ เสมอตราบที่มีลมหายใจ เพราะพระองค์ยังมองดูเราอยู่ตลอด เพียงแต่พระองค์ยังไม่ได้ลงมือกระทำใดๆ เพราะเห็นแก่เรา 
+ เราต้องให้เกียรติคนอื่น ปฎิบัติเขาอย่างทึ่พระบิดาทรงรักและกระทำแก่เขา และเราจะอยู่อย่างจำเริญขึ้น และพระเกียรติจะเป็นของพระองค์ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.