อย่ากลัวเลยเพราะพระบิดาอยู่กับเรา

อิสยาห์ 41:10
อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะเสริมกำลังเจ้า เราจะช่วยเจ้า เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรา

ยิ่งเป็นความมั่นใจเสมอ เมื่อเราได้ย้ำพระสัญญาที่พระบิดามีให้แก่เรา ไม่ว่าเราจะเผชิญสถานการณ์อะไรก็ตาม พระสัญญาพระวจนะจะยังคงเป็นจริง และพระสัญญาตอนนี้ก็ยิ่งย้ำชัดให้เรามั่นใจ และด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราพูดคุยด้วยทุกเวลา แทบจะไม่มีอะไรที่เราต้องกังวลเลย สรรเสริญพระบิดา

5 พระสัญญาที่เราต้องยึดไว้ในวิญญาณจิตของเรา

1. ไม่กลัว เพราะพระบิดาอยู่กับเรา
2. ไม่ขยาด ไม่หวาดหวั่น เพราะพระบิดาเป็นพระจ้าของเรา
3. พระบิดาจะเสริมกำลังเราเสมอ
4. พระบิดาจะช่วยเราเสมอ
5. พระบิดาจะค้ำชูและสนับสนุนชีวิตของเราด้วยพระหัตถ์ขวาอันชอบธรรมของพระองค์

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.