อยู่มาพอถึงรุ่งเช้าวันที่สาม ก็เกิดฟ้าร้องฟ้าแลบ มีเมฆหนาทึบปกคลุมภูเขานั้นกับมีเสียงแตรดังสนั่น

Intimacy Thursday 8 August 2019
อยู่มาพอถึงรุ่งเช้าวันที่สาม ก็เกิดฟ้าร้องฟ้าแลบ มีเมฆหนาทึบปกคลุมภูเขานั้นกับมีเสียงแตรดังสนั่น จนประชาชนทุกคนในค่ายพากันกลัวจนตัวสั่น โมเสสก็นำประชาชนออกจากค่ายไปเข้าเฝ้าพระเจ้า พวกเขามายืนอยู่ที่ตีนเขา
อพยพ 19:16‭-‬17 THSV11
เมื่อพระเจ้าลงมาประทับบนแผ่นดินโลก พระองค์นำด้วยเสียวฟ้าร้องและเมฆที่ปกคลุมหนาทึบ อิสราเอลได้เห็นและไม่อาจเข้าใกล้ได้ และพวกเขายังมีความเกรวกลัวจนตัวสั่น
พระเมตตาคุณของพระองค์มีมากเหลือล้น อิสราเอลบ่นต่อว่าคนที่พระเจ้าตั้งไว้ ตลอด ทางตั้งแต่ที่พวกเขาออกมาจากอียิปต์ แต่เมื่อพวกเขาเหล่านั้นเห็นการลงมาของพระเจ้า พวกเขาเกรงกลัว พระองค์ไม่ได้ทำลายพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะบ่นต่อว่า เพราะพระองค์รักชนชาตินี้
เราได้รับพระคุณมากกว่านัก เรายิ่งต้องตระหนักในพระคุณนี้ เพื่อให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างเต็มด้วยความรักของพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.