หนทางของคนชอบธรรมก็ราบเรียบ

อิสยาห์ 26:7 “หนทางของคนชอบธรรมก็ราบเรียบ องค์ผู้เที่ยงธรรม พระองค์ทรงให้วิถีของคนชอบธรรมราบรื่น”

ขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับหนทางของผู้ชอบธรรมอย่างเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระบิดาที่รักของเรา จะราบรื่น เสมอ

เราเป็นผู้ชอบธรรมไม่ใช่เพราะความดีหรือการประพฤติของเรา แต่เป็นเพราะความเชื่อในพระเยซู ทำให้เราชอบธรรม ความดีเป็นผลที่ตามมาทีหลัง

และเพราะความเชื่อในพระเยซูนำมาซึ่งความชอบธรรมและ พระบิดาจะนำเราให้วิถีทางเดินของเรา ‘ ราบรื่น ‘

ในความราบรื่นนั้น ไม่ได้หมายความว่า เราจะไม่เจออุปสรรค ปัญหาใด ๆ เลย ในทางกลับกัน เมื่อเราเผชิญกับ อุปสรรค หรือภาระ ปัญหาที่เข้ามา เราจะมีความไว้วางใจอย่างเต็มเปี่ยม ไม่กังวลใจใด ๆ เพราะหนทางที่พระบิดาจะนำเราผ่านไปนั้น จะราบรื่นในที่สุด

เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเชื่ออย่างต่อเนื่อง และพระพรและประสบการณ์ที่พระบิดาจะประทานให้ในความราบรื่นนั้น คือผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก

สรรเสริญพระเจ้า

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.