ส่วนเจ้าจงยกไม้เท้าของเจ้า แล้วยื่นมือออกไปเหนือทะเลและทำให้ทะเลนั้นแยกออก

16 ส่วนเจ้าจงยกไม้เท้าของเจ้า แล้วยื่นมือออกไปเหนือทะเลและทำให้ทะเลนั้นแยกออก เพื่อคนอิสราเอลจะเดินผ่านทะเลบนดินแห้งได้
โมเสสยื่นมือออกเหนือทะเล และพระยาห์เวห์ก็ทรงบันดาลให้ลมตะวันออกพัดโหมไล่น้ำทะเลตลอดคืน ทำให้ทะเลกลายเป็นดินแห้ง และน้ำแยกออกจากกัน 22ชนชาติอิสราเอลก็เดินผ่านกลางทะเลบนดินแห้ง อพย 14:16,21-22

เมื่อพระเจ้าบัญชาให้เราทำสิ่งใด เมื่อเราเชื่อฟังและกระทำตามอย่าไม่สงสัย พระองค์จะสถาปนาความสำเร็จนี้ให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน เช่นเดียวกับ โมเสส พระเจ้าบอกให้ท่านยื่นมือไปที่ทะเล ก่อนหน้านี้ และเมื่อถึงเวลาจวนเจียน ศัตรูได้เข้าประชิด แต่พระองค์ก็ยังปกป้องอิสราเองอยู่ ตามคำที่พระองค์บอก โมเสสไว้

ท่านไม่ได้สงสัยใด ๆ และท่านได้ยื่นไม้เท้าออกไปที่ทะเล และทะเลก็ แห้งเพื่อจะเดินผ่านไปได้ ท่านไม่สงสัย หรือตั้งคำถามเลย แต่เชื่อฟังและทำตาม วิธีของพระองค์ วิธีของพระองค์หลายครั้ง เราก็อาจไม่เข้าใจ

เพียงเชื่อฟังเท่านั้น และสิ่งดีจะตามมา

Leave a Comment

Your email address will not be published.