ส่วนคนที่รับการสอนพระวจนะ จงแบ่งสิ่งดีทุกอย่างให้แก่คนที่สอนตนเถิด

ส่วนคนที่รับการสอนพระวจนะ จงแบ่งสิ่งดีทุกอย่างให้แก่คนที่สอนตนเถิด กท.6:6
  • พระวจนะเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณที่ทำให้เราเจริญเติบโตในทางของพระเจ้า  การได้รับการสอนพระวจนะก็จะช่วยนำเราให้ดำเนินในทางพระเจ้าได้อย่างเติบโตและมั่นคง
  • เมื่อเราได้รับพระพระจากการสอนพระวจนะแล้ว เราก็ควรที่จะดูแลผู้สอนอย่างดี
  • ดังนั้น การดูแล ผู้เทศนา ผู้สอนพระวจนะด้วยสิ่งที่ดีที่เรามี ก็จะเป็นการทำให้พระคำตอนนี้เป็นจริงในชีวิตและเป็นการสร้างกำลังใจ หนุนน้ำใจแก่ผู้สอน ทั้งหลายด้วย เป็นชุมชนที่เป็นพระพรอย่างมากสืบๆไป อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.