สุภาษิต 13:3

คนที่ระแวดระวังปากย่อมรักษาชีวิตของตน ส่วนคนที่เปิดริมฝีปากกว้างก็มาถึงความพินาศ

สุภาษิต 13:3 THSV11

Leave a Comment

Your email address will not be published.