สิทธิอำนาจเพื่อการปรนนิบัติพระคริสต์

Intimacy Tuesday 27 November 2018
“ส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นนายก็จงทำต่อทาสในทำนองเดียวกัน คืออย่าขู่เข็ญ เพราะท่านรู้ว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้านายของพวกเขาและของพวกท่านนั้นอยู่บนสวรรค์ และพระองค์ไม่ทรงเห็นแก่หน้าใครเลย”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭6:9‬ ‭THSV11‬‬
+ เมื่อพระบิดาให้สิทธิอำนาจบนแผ่นดินโลกในการปกครองดูแลคน ก็ต้องใช้สิทธิอำนาจนี้ด้วยความรัก ความเข้าใจ เพราะทุกสิ่งที่ทำนั้น พระองค์ยังรับรู้และเห็นอยู่ ถ้าเราเอาเปรียบคนภายใต้ พระองค์ก็จะไม่พอพระทัย เพราะพระองค์จะไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด

Leave a Comment

Your email address will not be published.