สาเหตุของสงคราม

Intimacy Friday 27 April 2018 
“อะไรเป็นสาเหตุของสงคราม และการทะเลาะวิวาทกันในท่านทั้งหลาย? มันมาจากความปรารถนาชั่วของท่านที่ต่อสู้อยู่ภายในตัวพวกท่าน ไม่ใช่หรือ? ท่านทั้งหลายอยากได้แต่ไม่ได้ ท่านก็ฆ่ากัน พวกท่านโลภแต่ไม่ได้ ท่านก็ทะเลาะและทำสงครามกัน ท่านไม่มีเพราะไม่ได้ขอ”
‭‭ยากอบ‬ ‭4:1-2‬ ‭THSV11‬‬
 
+ หลังจากที่มนุษย์ทำบาป ความชั่วร้ายก้ได้ก่อตัวขึ้น ความโลภ ความอยากได้ททุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความต้องการเนื้อหนัง ทำให้มนุษย์ตัอง ต่อสู้แย่งชิง กัน 
 
+ เพราะมนุษย์ได้ทิ้งพระเจ้า และทำตามใจตนเอง โลกจึงเสทื่อมทรามลง พระเยซูคริสค์เท่านั้นเป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาที่เกิดขึ้น 
 
+ ไม่มีทางออกได้จะยั่งยืนเท่ากับทางของพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้น เพื่อที่ความต้องการเนื้อหนังจะถูกควบคุมโดยพระเจ้า พระเจ้าเป็นคำตบสำหรับทุกสิ่ง อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.