สาธุการแด่พระยาห์เวห์ ผู้ทรงช่วยพวกท่านให้รอดจากมืออียิปต์และจากหัตถ์ของฟาโรห์

เยโธรจึงกล่าวว่า “สาธุการแด่พระยาห์เวห์ ผู้ทรงช่วยพวกท่านให้รอดจากมืออียิปต์และจากหัตถ์ของฟาโรห์ ผู้ทรงช่วยประชากรให้พ้นจากเงื้อมมือของคนอียิปต์
อพยพ 18:10 THSV11
https://bible.com/bible/174/exo.18.10.THSV11

แม้ว่าเยโธร ไม่ได้เป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกให้ออกจากอียิปต์ แต่ท่านได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ที่พระยาเวห์ พระเจ้าของเรา เป็นผู้กระทำ และท่านก็ยอมรับว่าพระยาเวห์ยิ่งใหญ่กว่าพระอื่นใด .

เราต้องดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นลูกพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด และเรารู้ว่า พระองค์จะนำพระพรมากมายมาถึงผู้เชื่อฟังและยำเกรงพระองค์ คนอื่นๆต้องเห็นว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เพียงใด และพระเกียรติจะเป็นของพระองค์ แต่เพียงผู้เดียว

Leave a Comment

Your email address will not be published.