สันติสุขและพระเมตตาจงมีแก่ทุกคนที่ประพฤติตามกฎนี้ และแก่อิสราเอลของพระเจ้า

สันติสุขและพระเมตตาจงมีแก่ทุกคนที่ประพฤติตามกฎนี้ และแก่อิสราเอลของพระเจ้า กท6:16
  • เมื่อเรามั่นใจว่าเราได้ดำเนินชีวิตอยู่ในพระทัยของพระองค์ โดยรับพระคุณ เข้ามาในชีวิต เสมอ เราจะเต็มเปี่ยมด้วยสันติสุขของพระองค์
  • เรามีพระคุณพระองค์คอยนำเราไปเสมอ ทำให้เราไม่ต้องกลัวสิ่งใด และพระวิญญาณจะช่วยให้เรามีชัย เหนือความอ่อนแอในชีวิตของเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.