สันติสุขเพิ่มพูน

Intimacy Wednesday 25 July 2018
“ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งๆ ขึ้น โดยการรู้จักพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”
‭‭2 เปโตร‬ ‭1:2‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ผู้ที่รู้จักพระเยซู จะเต็มไปด้วย พระคุณที่พระองค์มอบให้และได้รับสันติสุขที่โลกไม่มีให้ ยิ่งเราได้เรียนรู้จักกับพระองค์มากเท่าไร เราก็จะเข้าใจพระทัยพระองค์และได้รับตามพระสัญญามากขึ้นเท่านั้น ขอโปรดเติมเต็มให้แก่ลูกด้วย 

Leave a Comment

Your email address will not be published.