สร้างชีวิตบนรากฐานพระวจนะ

สร้างชีวิตบนรากฐานพระวจนะ

Matthew 7:24-25 เหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลา

ฝนก็ตกและน้ำก็ไหลท่วม ลมก็พัดปะทะเรือนนั้น แต่เรือนมิได้พังลง เพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลา

ชีวิตคริสเตียน ดำเนินไปด้วยความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ มีพระทัยของพระบิดาเป็นสิ่งที่นำเส้นทางชีวิต และพระวจนะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างรากฐานชีวิตให้มั่นคง

เมื่อเรราได้อ่าน ได้ฟัง ได้ยินและประพฤติตาม ด้วยกำลัง พระคุณ และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว เราก็กำลังสร้างชีวิตเราให้เข้มแข็งและแข็งแรงบนพระวจนะ

บททดสอบที่เห็นได้ชัด คือในเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ เราจะตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ไหลบ่าเข้ามาอย่างไร

ในขณะที่การลงลึก ศึกษาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นเหมือนการสร้างรากฐานด้วยอิฐที่แข็งแกร่าง และความสัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณก็เหมือนกับการตอกเสาเข็มให้ลงลึกไปให้มากขึ้น

สองส่วนนี้สัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก และเราจะรู้ได้ เมื่อเราตอบสนองต่อสถานกาณ์ ณ ปัจจุบัน

ขอพระบิดาได้รับเกียรติ มาก และมากขึ้นผ่านชีวิตของลูก ๆ ของพระองค์ด้วย เอเมน

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.