สรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างและดูแล สรรเสริญพระเจ้า

Intimacy Friday 4 December 2018
“ทะเลอยู่ข้างโน้น ทั้งใหญ่และกว้าง ในนั้นมีสิ่งเคลื่อนไหวนับไม่ถ้วน คือสิ่งมีชีวิตทั้งเล็กและใหญ่ กำปั่น แล่นไปโน่นแน่ะ และเลวีอาธาน ที่พระองค์ทรงสร้างไว้ให้เล่นในนั้น สิ่งทั้งหมดนี้แหงนหาพระองค์ เพื่อให้พระองค์ประทานอาหารแก่มันตามเวลา เมื่อพระองค์ประทาน มันก็เก็บไป เมื่อพระองค์แบพระหัตถ์ออก มันก็อิ่มหนำด้วยของดี เมื่อพระองค์ซ่อนพระพักตร์เสีย มันก็ลำบากใจ เมื่อพระองค์ทรงเอาลมหายใจมันไปเสีย มันก็ตาย และกลับเป็นผงคลี เมื่อพระองค์ทรงส่งลมหายใจของพระองค์ออกไป มันก็ถูกสร้างขึ้นมา และพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนโฉมหน้าของพื้นดินเสียใหม่”
‭‭สดุดี‬ ‭104:25-30‬ ‭THSV11‬‬
+ บนโลกใบนี้ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดที่พระเจ้าได้สร้างไว้และมนุษย์ยังไม่เคยที่จะพบ สัตว์ทะเลก็เช่นกัน มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลและลึกไปจนถึงสะดือทะเล แม้แต่เลวีอาธานที่พระเจ้าได้สร้าง ก็ยังไม่มีใครแน่ใจได้อย่างชัดเจนว่า มันคือสัตว์ทะเลประเภทไหน
+ ความยิ่งใหญ่ของการทรงสร้างของพระองค์ก็เกินความเข้าใจของเรา แม้กระนั้นพระองค์ก็ยังเลี้ยงดูสัตว์ที่ลึกลับเหล่านั้น เหมือนสัตว์เลี้ยงที่เราดูแล ความใส่ใจของพระองค์มีมากมายจริงๆ
+ ชีวิตเราจึงมั่นใจได้ว่าพระบิดาที่รักเราจะได้ดูแลชีวิตของเราอย่างดีจริงๆ ขอบคุณในความรักยิ่งใหญ่นี้ สรรเสริญพระบิดา อาเมน อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.