สงบใจและอธิษฐาน

Intimacy Tuesday 3 July 2018
“อวสานของสิ่งทั้งปวงมาใกล้แล้ว เพราะฉะนั้น พวกท่านจงมีสติสัมปชัญญะ และจงรู้จักสงบใจ เพื่อการอธิษฐาน”
‭‭1 เปโตร‬ ‭4:7‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ในที่สุดแล้วโลกจะมาการพิพากษาจากพระเจ้า ความบาปยังทวีคูณต่อเนื่อง เราต้องระวังระไวในชีวิต อยู่เสมอ ไม่พลาดจากทางและน้ำพระทัยพระองค์ 
 
+ ต้องตระหนักอยู่เสมอและอธิษฐานต่อพระบิดา เพื่อจะให้พระองค์นำหน้า นำทางเราทั้งหลาย พึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระองค์ด้วยคำอธิษฐาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.