วิญญาณของเราจะไม่ต่อสู้กับมนุษย์ตลอดกาล เพราะมนุษย์เป็นแต่เนื้อหนัง

พระยาห์เวห์จึงตรัสว่า “วิญญาณของเราจะไม่ต่อสู้กับมนุษย์ตลอดกาล เพราะมนุษย์เป็นแต่เนื้อหนัง วันเวลาของเขาคือ 120 ปี” ปฐก 6:3

พระเจ้าพูดถึงชีวิตของมนุษย์ จะมีเพียง 120 ปี จากก่อนหน้านี้ ชีวิตมนุษย์ มียาวนานหลายร้อยปี มีเพียงแค่ โนอาห์ ที่มีอายุ มากกว่าที่พระเจ้าได้กำหนดเอาไว้ เพราะเป็นครอบครัวเดียวที่พระองค์เลือก ก่อนที่จะให้น้ำท่วมโลก เพื่อล้างความบาปชั่วที่เกิดขึ้น

พระองค์ใส่ใจในรายละเอียดชีวิต และพระองค์ปรารถนา ให้เราดำเนินชีวิตตามพระทัยพระองค์ ความบาปต้องห่างไกลจากตัวเรา เราต้องขอพระวิญญาณช่วยเราในการดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ และมั่นคงในทางพระเจ้า

มีหลายสิง่ที่พระองค์อยากจะพูดกับเราในแต่ละวัน ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์จะได้พูดกับเรา ทุก ๆ วัน ทางพระวิญญาณของพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.