วันเวลาของพระยาเวห์มาใกล้แล้ว

เศฟันยาห์ 1:7 THSV11

จงเงียบสงบเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์องค์เจ้านาย เพราะว่าวันแห่งพระยาห์เวห์มาใกล้แล้ว พระยาห์เวห์ทรงเตรียมการบูชาแล้ว และทรงแยกพวกที่พระองค์ทรงเชิญไว้ให้บริสุทธิ์ https://www.bible.com/th/bible/174/ZEP.1.7.THSV11


พระบิดาให้เราทั้งหลายมาเพื่อเตรียมชีวิตและรอคอยการกลับมาของพระเยซูคริสต์ ด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยการทำให้พระราชกิจของพระองค์สำเร็จในชีววิตของเราแต่ละคน 

เราไม่รู้วันที่พระองค์จะกลับมารับเรา แต่พระวจนะได้บอกเรื่องราวบางอย่างเอาไว้อย่างชัดเจนมาก และยิ่งใครก็ตามที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแนบแน่นแล้ว เขาเหล่านั้นจะได้ยินคำแนะนำและทิศทางบางอย่างที่เขาแต่ละคนควรจะรู้ เพราะพระวิญญาณก็เป็นพระเจ้าแต่ท่านไม่รู้วันและเวลา เพราะมีแต่พระบิดาผู้เดียวเท่านั้นที่รู้


เมื่อถึงวันนั้น พระบิดาจะแยกข้าวบาลีและข้าวละมานออกจากกัน เราจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนและสิ้นเชิง 


แต่ละวันเราจึงเตรียมชีวิตของเราไว้เพื่อรอรับการกลับมาของพระเยซูคริสต์ ถ้าเราปล่อยปละละเลยตัวเราเองแล้ว ความบาปก็จะให้จิตใจของเราแข็งกระด้างและ ก็มีความน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเมื่อท่านกลับมาโดยที่เราไม่รู้ตัว เป็นความหายนะของจิตวิญญาณจริง  ๆ 

ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดนำให้มีชีวิตติดสนิทอยู่เสมอ ด้วย


ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.