วันนี้ยังเป็นวันอัศจรรย์ของเราอยู่ไหม

วันนี้ยังเป็นวันอัศจรรย์ของเราอยู่ไหม

ท่ามกลางความวุ่นวายต่าง ๆ และภาระที่เราต้องแบกรับนับเรื่องแทบไม่ไหว หลายสิ่งก็อาจทำให้เราเหนื่อยอ่อน อ่อนแอ หรืออาจทำให้เราท้อแท้ใจในการดำเนินชีวิตอยู่ แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องมั่นใจได้คือ พระบิดาผู้อยู่ในฟ้าสวรรค์กำลังเพ่งมองมาที่เราและเชื่อแน่ว่าพระองค์เปรมปรีดิ์กับชีวิตเรา เพราะพระองค์รักเรา และกำลังนำสิ่งดีมากมายบนโลกนี้มาให้แก่เรา

 

เราต้องรู้และต้องตระหนักก่อนว่าเราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกเพื่อวัตถุประสงค์ใด และเราจะรู้ว่านี่เป็นอัศจรรย์ในแต่ละวันที่พระบิดาโปรดให้เรามีลมหายใจอยู่

อัศจรรย์ที่พระเจ้ารักอย่างที่เราเป็น

เราเคยได้คิดไหมว่า ทุกเช้าวันใหม่ที่เราตื่นขึ้นและเรายังมีลมหายใจอยู่ นับว่าเป็นพระเมตตาคุณที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เรา เป็นดังของขวัญล้ำค่าอีกชิ้นหนึ่ง พระองค์ไม่ได้มองเลยว่า เมื่อวานนี้ชีวิตเราจะล้มเหลวแค่ไหน หรือเราทำให้พระองค์เสียพระทัยมากอย่างไร เราเองอาจจะทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าการอธิษฐาน สารภาพความบาป และเมื่อหัวเราถึงหมอนและหลับตาลง ร่างกาย เราได้พักผ่อน เมื่อเราตื่นขึ้น ทุกอย่างก็เหมือนกับการเริ่มต้นวันใหม่

 

ไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไร ทุกเช้าวันใหม่ที่เรามีลมหายใจ นับได้ว่าเป็นอัศจรรย์ที่พระเจ้าที่รักเราอย่างมาก ได้มอบให้แก่เราเป็นดังของขวัญ ให้เราได้สู้ในวันใหม่ ด้วยพระคุณความรักของพระองค์ และกำลังในพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระธรรม โรม 5:8 กล่าวว่า แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา

 

ชีวิตของ พระเยซู และพระโลหิตของพระองค์ ที่หลั่งออกเพื่อชำระความบาปสิ้นของเรานั้น ก็สมบูรณ์เป็นพระคุณอันเหลือล้นให้กับชีวิตที่เล็กน้อยของเรา  เรามีคุณค่ามากในสายตาของพระองค์เสมอไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไร

 

ในพระธรรม 1 โครินธ์ 13:4-5 กล่าวถึงความของพระองค์ที่มีต่อเราทั้งหลายอย่างชัดเจน เพราะพระองค์เป็นเช่นนั้น และ พระองค์ก็ปรารถนาให้เราเป็นแบบนั้นกับคนอื่น ๆ  ด้วย

‘’ ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด ‘’

 

อัศจรรย์ที่พระองค์นำให้เราสำแดงความรักไปถึงผู้อื่น

ลองมองย้อนดูตัวเราซิครับ ผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ได้คาดคิดขนาดนั้น เพราะเรายังมีความบกพร่องมากมายในชีวิต ที่เราต้องเอาชนะ ภาระปัญหาต่าง ๆ มากมายที่สุมเข้ามา หรือแม้แต่ความไม่สมบูรณ์ในการสำแดงชีวิตเป็นเกลือแสงสว่างก็เกิดขึ้นกับเราอยู่เรื่อย ๆ

 

แต่พระองค์มีแผนการสำหรับเราอย่างชัดเจน คือให้ชีวิตเราสำแดงความรักของ พระเยซู ออกไปถึงคนอื่น  ๆ อย่าลืมว่าพระองค์รรักเราอย่างที่เราเป็น พระองค์ไม่เคยตำหนิ หรือปรักปรำชีวิตเราเลยแม้สักครั้ง ในทางกลับกันพระองค์พยายามที่จะช่วยขัดเกลาชีวิต ช่วยเหลือเราให้เป็นเหมือน พระองค์ ผ่าน พระวิญญาณบริสุทธิ์ ( ยอห์น 14:16 ) ดังนั้นเราต้องมั่นใจในความรักของพระองค์ก่อน และเราต้องรับการเติมเต็มความรักจากพระองค์ทุก ๆ เวลาด้วย * เรื่องนี้สำคัญมาก

 

เราประเมินชีวิตเราเองได้ ว่า เมื่อไรที่เราห่างจากการใช้เวลาส่วนตัวกับ พระวิญญาณบริสุทธิ์ การอธิษฐาน การพูดคุยกับพระองค์แล้ว ความคิดแง่ลบ หรือสิ่งที่จะทำให้เราละเลยและทำให้เราขาดความวางใจในพระองค์ก็จะผุดขึ้นตามมาเป็นดอกเห็ด  เราจึงต้องกลับมาสำรวจและใช้เวลากับพระองค์อย่างสม่ำเสมอ

 

ดังนั้น เราต้องตระหนักว่า ชีวิตเราเองก็เป็นอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ประทานให้แล้ว และแต่ละวันของเราที่เราตื่นมาก็เป็นอัศจรรย์ที่พระองค์ได้มอบให้แก่เราเช่นกัน ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราให้รับพระคุณพระเจ้าอย่างเต็มขนาด ทุก ๆ วัน


จงเป็นอย่างที่เราเป็น และ เปลี่ยนแปลง ชีวิตอย่างที่ พระเยซู ปรารถนา ”

 

photo credit : https://www.lifeoptimizer.org

Leave a Comment

Your email address will not be published.