ลูกน้อยของข้าพเจ้าเอ๋ย ข้าพเจ้าต้องเจ็บปวดเพราะท่านอีก จนกว่าพระคริสต์จะได้ทรงก่อร่างขึ้นในตัวท่าน 

Intimacy Saturday 9 March 2019
ลูกน้อยของข้าพเจ้าเอ๋ย ข้าพเจ้าต้องเจ็บปวดเพราะท่านอีก จนกว่าพระคริสต์จะได้ทรงก่อร่างขึ้นในตัวท่าน 20ข้าพเจ้าปรารถนาจะอยู่กับพวกท่านเดี๋ยวนี้ และเปลี่ยนน้ำเสียงของข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้ามีข้อสงสัยในตัวท่าน กท4.19
  • การดูแลฝูงแกะของพระเจ้าที่เข้ามาในชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายเลย พระเจ้าโปรดให้เราได้เรียนรู้ชีวิตที่กำลังถูกสร้างจากผู้เชื่อที่กำลังเข้ามาในชีวิตเรา
  • เราต้องดูแลพวกเขาด้วยความรักจากพระเยซู และความอดทนนาน เพื่อให้เขาให้พระเยซูในเราเช่นกัน พระองค์ทำงานทั้งหมด
  • แม้พระเยซูจะปรากฎต่ออาจารย์เปาโลและเรียกท่านมาเพื่อปรนนิบัติพระองค์ แต่อาจารย์เปาโลยังต้องเผชิญกับฝูงแกะที่ยังไม่เติบโต ซ้ำร้ายยังตีตัวออกจากทางพระเจ้าด้วยเช่นกัน
  • ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจากพระเยซูเท่านั้นที่จะช่วยพาให้พาให้การดูแลฝูงแกะเป็นไปตามพระทัยพระเจ้าได้ ขอกำลังจากพระวิญญาณช่วยเราด้วย อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.