ละทิ้งความเท็จ พูดความจริง

Intimacy Saturday 3 November 2018
“ดังนั้นจงละทิ้งความเท็จ “ให้พวกท่านแต่ละคนพูดความจริงกับเพื่อนบ้านของตน” เพราะเราต่างเป็นอวัยวะของกันและกัน”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭4:25‬ ‭THSV11‬‬
 
+ การซื่อสัตย์แก่กันและกันในคำพูด เป็นสิ่งสำคัญและสะท้อนการเปลี่ยนแปลงจากพระเยซู ภายในเราด้วย  การพูดคำโกหกต่างๆ ขออย่าให้เกิดขึ้นกับเราอีกต่อไปดังพระวจนะ ในตอนนี้
 
+ สิ่งที่ไม่ดีเก่าๆ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่นำออกไป และสิ่งดีต่างๆ จากที่พระเยซูคริสต์เป็นจะเข้ามาแทนที่ เราต้องยอมจำนนชีวิตของเราต่อพระองค์ ทุกวัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.