ละทิ้งความชั่วและการล่อลวงทุกอย่าง

Intimacy Monday 4 June 2018
“เพราะฉะนั้น พวกท่านจงละทิ้งความชั่วทุกอย่าง และการล่อลวงทุกรูปแบบ ความไม่จริงใจ ความอิจฉาริษยา และการใส่ร้ายทุกชนิด”
‭‭1 เปโตร‬ ‭2:1‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ความชั่วทุกอย่างเป็นสิ่งที่พระบิดาไม่พอพระทัย และพระวจนะก็ย้ำเตือนเสมอให้เราละทิ้ง ความชั่วนั้น. การล่อลวงที่มาจากมาร ก็เช่นกัน เราต้องไม่ตกเป็นเหยื่อของสิ่งนั้น ด้วยการมีพระวจนะและสติปัญญาที่มาจากพระองค์จะช่วยวิญญาณจิตของเราให้ต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายและการล่อลวงได้ 
 
+ สิ่งที่สำคัญคือการพึ่งพาฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่จะเป็นกำลังให้แก่เราในการมีชัยชนะเหนือสิ่งร้ายและการล่อลวงเหล่านั้น ขอกำลังจากพระองค์ช่วยเหลือลูกด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published.