ลงโทษคนอธรรม

Intimacy Saturday 11 August 2018 
“และได้ทรงลงโทษเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ ให้พินาศเป็นเถ้าถ่าน เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่คนทั้งหลายที่ประพฤติอธรรม และได้ทรงช่วยชีวิตโลทผู้ชอบธรรม ผู้มีความทุกข์เพราะการประพฤติลามกของคนชั่ว (เพราะเมื่อคนชอบธรรมอยู่ในหมู่คนชั่วทุกวี่วัน ความประพฤติของคนชั่วที่เขาได้เห็นและได้ยิน ทำให้จิตใจชอบธรรมของเขาระทมทุกข์)”
‭‭2 เปโตร‬ ‭2:6-8‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระเจ้าลงโทษผู้ที่ตัดสินใจไม่ดำเนินตามพระทัยพระองค์ ในเวลาของพระองค์ แต่พระองค์จะช่วยเหลือผู้ที่ พระองค์ทรงรัก แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก พระเจ้าจะเป็นผู้ที่เมตตาและนำให้เขาผ่านไปได้ พระองค์รู้ความจำกัดที่เราต้องเผชิญ และจะประทานชัยชนะให้แก่เรา 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.