ฤทธิ์อำนาจพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุด

ทูตของพระยาห์เวห์จึงกล่าวว่า “กลับไปหานายผู้หญิงของเจ้า และยอมอยู่ใต้บังคับนางเถิด”  ปฐก 16 9
แม้ว่านางฮาร์กาจะไม่ได้เป็นผู้สืบเชื้อสายที่พระเจ้าเป็นผู้เลือก แต่พระองค์มีพระทัยที่ดีแก่ นาง พระองค์พูดกับนางถึง การอวยพรชนชาติของนาง คืออิชมาเอลเช่นกัน
พระเจ้าสามารถพูดกับใครก็ได้ ที่พระองค์อาจมีแผนการหรือมีประสงค์ต่อคน ๆนั้น ที่ยังไม่ได้รู้จักพระองค์ คำอธิษฐานของเราก็จะช่วยนำจิตวิญญาณมากมายมารับความรอดได้ และพระองค์ก็ยังสามารถพูดไปถึงพวกเขาได้ ด้วยวิธีการต่าง  ๆ ตามที่พระองค์ประสงค์
ฤทธิ์อำนาจพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุด และพระองค์ก็ทำงานอย่างต่อเนื่อง แม้เราอาจไม่ตอบสนองพระองค์ แต่พระองค์ก็คงยังจะทำกิจของพระองค์จนสำเร็จ

Leave a Comment

Your email address will not be published.