ราทำพันธสัญญาไว้กับเขาทั้งหลายแล้วว่า เราจะยกแผ่นดินคานาอันให้พวกเขา

นอกจากนี้ เราทำพันธสัญญาไว้กับเขาทั้งหลายแล้วว่า เราจะยกแผ่นดินคานาอันให้พวกเขา อันเป็นแผ่นดินที่พวกเขาเคยอาศัยอยู่ในฐานะคนต่างด้าว อพย 6:4

ทุกพระสัญญาที่พระเจ้าได้บอกไว้กับลูก ๆ และประชากรของพระองค์ พระองค์จะทำให้สำเร็จ นี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราสามารถยึดถือเอาไว้ได้ และเป็นความมั่นใจที่เรารู้ว่าพระเจ้าจะนำและสำแดงให้เราได้รู้ถึงแผนงานที่พระองค์จะทำให้สำเร็จ

Leave a Comment

Your email address will not be published.