รักษาความเชื่อแม้ว่าจะยังไม่ได้รับตามพระสัญญา

รักษาความเชื่อแม้ว่าจะยังไม่ได้รับตามพระสัญญา

“คนเหล่านั้นทุกคนมีชื่อเสียงดีโดยความเชื่อของเขา แต่เขาก็ยังไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้ ด้วยว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมการอย่างดีกว่าไว้สำหรับเราทั้งหลาย เพื่อไม่ให้เขาทั้งหลายถึงที่สำเร็จนอกจากเรา”
‭‭ฮีบรู‬ ‭11:39-40‬ ‭KJV‬‬
https://www.bible.com/175/heb.11.39-40.kjv

มีหลายเหตุการณ์ที่อาจทำให้เราขาดความเชื่อหรือวางใจในพระบิดาของเรา ผู้ที่เรารู้ว่าพระองค์มีพระสัญญาในสิ่งต่าง ๆมากมายแก่เรา เพราะว่า เมื่อเราเผชิญในเหตุการณ์หรือสถานการร์ที่ยากลำบากที่เข้ามาในชีวิต และเราต่าง อธิษฐาน อธิษฐานวิงวอน บางครั้ง น้ำตาไหล และต้องเผชิญความยากลำบากมากมาย แต่ดูเหมือนว่าความช่วยเหลือหรือคำตอบ หรือหนทางที่พระบิดาจะเปิดนั้น ยังไม่มีวี่แวว

สิ่งที่เราต้องรู้คือ ความเชื่อและวางใจ เป็นหน้าที่ของเรา พระบิดารู้ว่าเมื่อไรและอย่างไรที่พระหัตถ์และความช่วยเหลือของพระบิดาของเราจะมาถึง เราต่อรองพระบิดาไม่ได้เลย

อาจารย์เปาโล เป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นความยากลำบากอย่างแสนสาหัส ในการมีชีวิตเพื่อปรนนิบัติพระราชกิจของพระองค์ อย่างมาก เป็นงานของพระบิดาแต่ท่านก็ยอมทนทุกข์ยากลำบากต่าง ๆ โดยไม่ลดละในความเชื่อเลย

ดังนั้น การงาน ปากท้องหรืออนาคตเรา เป็นสิ่งที่พระบิดาของเราโปรดทราบก่อนแล้ว และพระองค์ “รอ” เมื่อถึงเวลาที่จะกระทำบางอย่าง

แท้จริงพระบิดาได้ตอบทุกคำอธิษฐาน คำวิงวอน คำร้องทูล ของเราเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่แรกคำอธิษฐานของเรา

ยังมีผู้รับใช้อีกมากที่ไม่ได้รับพระสัญญาตาม สิ่งที่พวกท่านเชื่อ แต่สุดท้าย พวกท่านเหล่านั้นได้รับพระสัญญาในสิ่งที่ดีกว่ามากนัก

” จงทำหน้าที่ในการใช้ ความเชื่อและวางใจด้วยสุดใจของเราต่อไป แล้วพระสัญญาจะมาในเวลาของพระบิดา ”

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.