ระวังมารซาตาน

Intimacy Thursday 19 July 2018
“จงควบคุมตัวเอง จงระวังระไวให้ดี ศัตรูของพวกท่านคือมาร ดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้”
‭‭1 เปโตร‬ ‭5:8‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เราต้องต่อสู้กับเนื้อหนังของเราอยู่ตลอด เพื่อให้เรามีชัยชนะและเราต้องระมัดระวังมารซาตาน ที่คอยล่อลวงเราด้วย มันไม่เคยหลับ และคอยสบโอกาสที่จะใส่ความคิดที่ไม่ถูกต้อง ล่อลวง ทำให้เราล้มลง และปฏิเสธพระบิดา ทำร้ายคนอื่นด้วยคำพูด และท่าทีที่ไม่ถูกต้อง. 
 
+ เราต้องพึ่งพาฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มกำลัง พระองค์ผู้เดียวจะพาเราให้มีชัยชนะได้ โดยการใกล้ชิดพระวิญญาณ การอธิษฐาน การอ่านพระวจนะ จะเป็นเกราะป้องกันภัยได้เป็นอย่างดี 

Leave a Comment

Your email address will not be published.