รอคอยพระสัญญาด้วยความอดทน

รอคอยพระสัญญาด้วยความอดทน

“คือตรัสว่า ‘เราจะอวยพรท่านแน่ เราจะทวีเชื้อสายของท่านให้มากขึ้น’ เช่นนั้นแหละ เมื่ออับราฮัมได้ทนคอยด้วยความเพียรแล้ว ท่านก็ได้รับตามพระสัญญานั้น” ‭‭ฮีบรู‬ ‭6:14-15‬ ‭KJV‬‬

เมื่อพระบิดาได้สัญญาว่าจะประทานพรให้แก่อับราฮัมโดยการทวีเชื้อสายของท่านให้ทวีคูณขึ้น พระองค์ก็ได้ประทานตามพระสัญญานั้น แต่ก่อนที่จะถึงวาระนั้น อับราฮัมต้องอดทนรอคอย ต้้งแต่การมีบุตรคนแรก และ ค่อย ๆ ทวีคูณลูกหลานอีกมากมาย จนท่านสิ้นชีวิต และหลังจากนั้น เชื้อสายอับราฮัมก็ทวีคูณต่อไป มากจนไม่สามารถนับจำนวนได้ ดังที่พระบิดาได้กล่าวให้อับราฮัมฟัง จริง ๆ

สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพระพรอันยิ่งใหญ่ที่พระบิดามอบให้แก่อับราฮัม

1. เชื่อในพระสัญญาที่พระบิดาประทานให้
2. อดทนรอคอยด้วยความเชื่อหวังใจ
3. ทำให้ส่วนตนเองอย่างซื่อสัตย์
4. ไม่สงสัยใด ๆ ต่อพระสัญญานี้

ชีวิตของเราจะเกิดผลเช่นเดียวกับอับราฮัม เพราะเป็นไปตามพระสัญญาของพระบิดาได้ประทานแก่ผู้เชื่อที่เป็นลูกที่รักของพระองค์ทุกคน ด้วย

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.