ยูดา ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และเป็นน้องของยากอบ

“ยูดา ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และเป็นน้องของยากอบ เรียน คนทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงเรียกไว้ ผู้ซึ่งเป็นที่รักในพระเจ้าพระบิดา
และผู้ซึ่งทรงคุ้มครองรักษาไว้เพื่อพระเยซูคริสต์”
‭‭ยูดา‬ ‭1:1‬ ‭TH1971‬‬ (3)
ยูดา เขียนถึงผู้ที่ได้กลับใจมาเชื่อในพระเยซูในเยรูซาเล็ม  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เริ่มมีคำสอนที่ผิดเข้ามาแล้ว นั่นเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ปีหลังจากพระเยซูได้
ขึ้นสู่สวรรค์ คำสอนผิดเหล่านี้จะทำให้ผู้เชื่อหลงทางจากพระเจ้าได้ ยูดา ได้ย้ำกล่าวในจดหมายฉบับนี้ ถึงผู้ที่ถูกรักษาเอาไว้เพื่อพระเยซู
ทุกคนที่ได้กลับใจมาพระเจ้านั้นมีความสำคัญมาก ทุกจิตวิญญาณต้องได้รับการดูแล เพื่อให้เขาเดินในทางของพระเยซูได้อย่างมั่นคง ไม่สั่นคลอน
คำสอนผิดเกิดขึ้นมานานแล้ว และปัจจุบัน ก็ยังมึให้เห็น และจะรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะ ผู้สอนเทียมเท็จ จะเกิดขึ้นอย่างมาก และจะนำพาคนให้หลงไป
เราต้องติดสนิทกับ พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะได้ยิน เสียงของผู้เลี้ยงที่แท้จริงให้ได้ อย่างชัดเจนทุกวัน.

Leave a Comment

Your email address will not be published.