ยูดาเปรียบผู้เทียมเท็จเหล่านี้ อย่างต่อเนื่อง

เป็นคลื่นรุนแรงในทะเลที่ซัดฟองแห่งความบัดสีของตนเองขึ้นมา เป็นดวงดาวที่พลัดออกไปนอกวงโคจร ความมืดมิดถูกสงวนไว้สำหรับพวกเขาตลอดกาล ยูดา 13

ยูดาเปรียบผู้เทียมเท็จเหล่านี้ อย่างต่อเนื่อง โดยยกตัวอย่าง

พวกเขาเป็นคลื่นที่ซัดฟองความบัดสีของตนเอง สะท้อนชีวิตที่นำความอธรรมออกมาให้คนอื่นได้เห็น เวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ทุกสิ่งที่เขาเหล่านั้นแสดงออกมา ใน อสย.57:20 ” “แต่คนอธรรมนั้นเหมือนทะเลที่กำเริบ ซึ่งนิ่งสงบอยู่ไม่ได้ และน้ำของมันก็กวนตมและเลนขึ้นมา”

ดวงดาวที่พลัดออก ; พวกเขาเหมือนจะสำแดงความสว่างไสว แต่สุดท้าย หลุดจากแผนงานและน้ำพระทัยพระเจ้า และนำพาวิญญาณจิตของคนที่ถูกล่อลวงให้ไร้จุดหมาย และไปถึงความพินาศจากความรอดในพระเยซู

พวกเขาและคนที่ถูกล่อลวงจะออกจากการปกคลุมฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าและไปถึงความมืดมิด ไร้หนทางที่แท้จริงตลอดไป จนถึงวันแห่งการพิพากษา และการร้องไห้ขบเคี้ยวฟัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.