ยืนหยัดในสงครามฝ่ายวิญญาณ

Intimacy Friday 30 November 2018
“เพราะเหตุนี้จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะสามารถต่อสู้ในวันชั่วร้ายนั้น และเมื่อทำทุกอย่างแล้วจะยังยืนหยัดอยู่ได้”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭6:13‬ ‭THSV11‬‬
+ พระเจ้าให้เราสู้ในสงครามฝ่ายวิญญาณ ด้วยการที่เราจะสวมใส่ยุทธภัณฑ์ของพระองค์ ยุทธภัณฑ์แต่ละอย่างก็มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป เพื่อป้องกันจิตวิญญาณเรา
+ เมื่อเราดำเนินในทางพระเจ้า เราพึ่งพากำลังและการนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ และขณะที่เราต้องต่อสู้กับมาร เราสวมใส่ยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าเอาไว้ เพื่อต่อสู้ในวันชั่วร้ายนั้น

Leave a Comment

Your email address will not be published.