ยึดความจริงด้วยความรัก

Intimacy Monday 29 October 2018
“แต่ให้เรายึดถือ ความจริงด้วยความรัก เพื่อจะเจริญขึ้นในทุกด้านสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭4:15‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระวจนะเป็นความจริง เป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตผู้เชื่ออย่างแท้จริง การสะสมพระคำ การรใคร่ครวญพระวจนะ เพื่อเราจะจำเริญไปเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.